Errin Quinn, Lo-kag, Mallean, Shamas og Riven møttes i Dragefot på Haien Sover Vertshus.

Sølvskjegg leide heltene for å henta boka, Necronomicon i Krateret…

Krater-settingen

CeliusP thetazz Flamebow nidhoggstrike