Krater-settingen

Feyday

7.

Mallean fortsatt i koma. Han sprekker i kontakt med såpebobla og er fanget bevistløs på innsiden.

Errin opp i røyk. Slukes av boka som imploderer og bare etterlater permen og lukten av svovel.

Turer mot Sneglestein…

Midt i Svartmyrskogen. Shamas holder vakt og utsettes for worldfall til Feywild. bytter plass med Pan, en satyr fra Sniksommer-skogen i Feywild…

I Sniksommer-skogen. Shamas møter plantemannen som kaller seg Samlerne og den pelskledde pixien Kull. Sloss mot Svart padde-drage.

Riven, Pan og Lo-kag drar til landsbyen Krek, avslutter i en diger eikeseng i vertshuset Grevens Skjold. Deler rom med diger seng av eik og planlegger å fortsette til Sneglestein neste dag.

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.