Krater-settingen

Finale?

Hurm Nurm = beam me up, scotty!
Mallean i boble på hodeløs eladrin-kropp, på ryggen av enhjørning-zombie.

Exo-skeleton-umberhulks med zombie-dverger inni.
Axe of the Dwarvish Lords!

Ulvesoldater i landet. Wilhelmina og Morgana Jegermester på dire wolves.

Mecha-drider som ikke var drider + Den Siste Hjernen(Kapteinen) på flyvende teppe.
Bekjempet!!
Loot: Flyvende Teppe, mystisk oljelampe, Nekronomikon(Errin?) Liket til Jeff, skadet Dr. Flintmark.

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.