Krater-settingen

Froskemenn og uglebjørn

3.

Shamas borte…

Alv ut av skogen på owlbear, begge fulle av javelins.

Riven spøy opp Mallean..

Slakter froskemenn.

Blodig owlbear i alvelandsby full av hodeløse alvelik, drepte nesten gruppa.

Slakter flere froskemenn og jagde kjempepadde med vinger

Inngang til dragenborn-katakombe.

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.