Krater-settingen

Blodig rituale og papirfugler

6.

Blodig rituale, skriftelser, blodlating, papir-zombie, ild-blodpudding

Banditter fra galgestein, Bjørg blodsverd…

Sølvskjegg våkner..

Papirfugler fra Flintmark: Sneglestein, Den Siste Hjernen og De Munnløse, Ilthid-yngler, De Skyggefødte..

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.