Krater-settingen

Follow that necromancer!

Session 5

Snø utenfor tempelet. Søster Nim (gnome illusionist) Vecna-kultist, returnerte til campen med 6 halvinger, jegere, som fanger, sammen med en stor gnoll og 16 pelskledde froskemenn.
kamp. Nim blir gnager og flykter, andre drepes, halvinger reddes

Følger kua og flintmark til liket av kua som blir blodig, nekrotisk pøl som må bekjempes.
Finner lille “blekkspruten” Flintmark hadde på hodet… Flintmarks spor stopper brått..

Flintmarks monster tror han var alv, gruppa tror han(hjernen) er Sølvskjegg, da hytta hans står tom og notater sier han dro for å advare alver.

Plukker ut hjernen og gjør klar for raise dead-ritual, scroll funnet på monsterets sveiv…

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.