Krater-settingen

Sølvfunn

Møter Hakk og Harga som kommer ut av gruva.

New pet: Drage-skjelett og beinfløyta!

Bekjemper kultister og zombier i gruva, samt Alteret(Mannskap) og Søster Nim.

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.