Krater-settingen

Såpeboblemagikeren og Nekro-halvingen

Sølvskjegg ut av tåka, teleporterte gjennom Riven(kasta opp).. Mallean i boble, ut av baggen.
Tilbake til landsbyen Krek. Møter Jeff med bein-bua. Rituale for å få Errin og Nekronomikon tilbake. Kommer tilbake som en og samme.. Mallean og Jeff spaner på de omreisende prestenes telt.. Errin raner skredderen for klær.
Til den knøttlille landsbyen Kirke… Mistenkelige tilstander på vertshuset Lam og Killing.
Gamle ubrukte kirka- kamp mot humanoid centepede og zombiene av de fire landsbyboerne.
Dr. Flintmark i tårnet. Info om Sneglesteinen som er måneskip, Kapteinen som ble den Siste Hjernen, kulten og det levende Alteret(Mannskap)..
Omreisende prester i telt, har fugler i bur, utenfor Krek – far og sønn
Tok med Dr. Flintmark tilbake til Krek, Errin fikser seg utstyr hos urmakeren, Grevens Tid.

Comments

ninjazombie42

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.